Ρήξη πρόσθιου χιαστού σε γάτα

Ρήξη πρόσθιου χιαστού

Η Μίνι μετά από πτώση από τον 4ο όροφο και εφόσον αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία ο πνευμοθώρακας και οι εσωτερικές αιμορραγίες που είχε υποστεί, διαγνώσθηκε με ρήξη πρόσθιου χιαστού στο οπίσθιο δεξιό άκρο.

Συστήθηκε εξωαρθρική ανάταξη ρήξης πρόσθιου χιαστού.

Χειρουργική ομάδα: Δερμισιάδου ΕλευθερίαΚιόσης Γεώργιος, Αγγελή Ευαγγελία