Πλαστική χειρουργική σε γαλλικό Bulldog

Χειρουργείο εκτομής μυκτήρων και υπερμεγέθους μαλακής υπερώας

Ο Μάρτιν Γαλλικό bulldog 5 χρονών, αντιμετώπιζε από την πρώτη μέρα της γέννησης του μέχρι σήμερα σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα λόγω του συνδρόμου των βραχυκεφαλικών φυλών.

Προχωρήσαμε σε πλαστική χειρουργική σκύλων εκτομής μυκτήρων και υπερμεγέθους μαλακής υπερώας.

Ήδη αμέσως μετά το χειρουργείο η αναπνοή του είναι πολύ πιο βελτιωμένη και ο ίδιος δείχνει εμφανώς πιο ανακουφισμένος.

Χειρουργική ομάδα: Δερμισιάδου ΕλευθερίαΚιόσης Γεώργιος, Αγγελή Ευαγγελία