ΠΑΡΑΜΕΝΩΝ ΑΟΡΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ (PDA)

pda_xeirourgeio_skyloy_xeiroyrgeio_gatas_ktiniatreio_thessaloniki

Παραµένων Αρτηριακός Πόρος (Patent Ductus Arteriosus, PDA)

Πρόκειται για µια αγγειακή δοµή που συναντάται φυσιολογικά σε νεογέννητους σκύλους και γάτες, η οποία όµως κλείνει συνήθως την τρίτη ηµέρα µετά τη γέννησή τους. Μέσω του πόρου αυτού, αίµα επιστρέφει στην καρδιά και τους πνεύµονες, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσµα την πρόκληση καρδιακής ανεπάρκειας. Η θεραπευτική αντιµετώπιση του προβλήµατος είναι αποκλειστικά χειρουργική. Συνιστάται δε να γίνεται όσο το δυνατό νωρίτερα, πριν προκληθεί µη αναστρέψιµη καρδιακή ανεπάρκεια. Tα αποτελέσµατά της επέµβασης γίνονται άµεσα ορατά, µε την ολοκλήρωσή της.

Τι είναι ο Παραµένων Αρτηριακός Πόρος;

Αν ο αρτηριακός πόρος δεν κλείσει µετά τη γέννηση, τότε ονοµάζεται παραµένων αρτηριακός πόρος. Μετά τη γέννηση οι πιέσεις αλλάζουν στη καρδιά, έτσι ώστε το αίµα να κινείται προς αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση µε την εµβρυϊκή ζωή, από την αορτή προς τον αρτηριακό πόρο και µετά µέσα στους πνεύµονες. Το γεγονός αυτό προκαλεί αυξηµένη αιµατική ροή στους πνεύµονες και συσσώρευση υγρού σε αυτούς, κάτι που γίνεται αντιληπτό κλινικά ως δυσκολία στην αναπνοή του πάσχοντος ζώου. Η συνεχιζόµενη ροή αίµατος στην πνευµονική αρτηρία έχει σαν αποτέλεσµα ένα συνεχές καρδιακό φύσηµα, αυξηµένη ροή αίµατος στους πνεύµονες και αυξηµένη επιστροφή αίµατος στον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία της καρδιάς. Ο αυξηµένος όγκος του αίµατος στην αριστερή καρδιά έχει σαν συνέπεια την διόγκωση της αριστερής κοιλίας. Αν αυτή η υπερφόρτωση εξελιχθεί σε πολύ σοβαρή, ακολουθεί διόγκωση και του αριστερού κόλπου, µε αποτέλεσµα η µιτροειδής βαλβίδα, η οποία χωρίζει τον αριστερό κόλπο από την αριστερή κοιλία, να καταστεί µη λειτουργική, µε τελικό αποτέλεσµα την πρόκληση καρδιακής ανεπάρκειας.

Κλινική εικόνα παραμένων αρτηριακού πόρου

 Βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια, εύκολη κόπωση ή και κατάρρευση, συνθέτουν την συνήθη κλινική εικόνα της νόσου. Η σοβαρότητα των παραπάνω σχετίζεται µε το βαθµό της καρδιακής ανεπάρκειας. Αν παρατηρηθούν επιληπτικές ή λιποθυµικές κρίσεις αυτό πιθανό να οφείλεται σε ανάστροφο παραµένοντα αρτηριακό πόρο (reverse PDA). Μερικοί από τους ασθενείς σκύλους και γάτες, είναι πιθανό να µην εµφανίσουν κλινικά συµπτώµατα, αλλά η ύπαρξη καρδιακού φυσήµατος είναι αντιληπτή στην κλινική εξέταση του νεαρού ζώου. Αν η κατάσταση δεν αντιµετωπιστεί τότε τα κλινικά συµπτώµατα της νόσου εµφανίζονται γύρω στην ηλικία του ενός έτους. Διάγνωση Βασίζεται στην κλινική εξέταση, στο ηλεκτροκαρδιογράφηµα, στην ακτινολογική και υπερηχοτοµογραφική εξέταση.

 Βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια, εύκολη κόπωση ή και κατάρρευση, συνθέτουν την συνήθη κλινική εικόνα της νόσου. Η σοβαρότητα των παραπάνω σχετίζεται µε το βαθµό της καρδιακής ανεπάρκειας. Αν παρατηρηθούν επιληπτικές ή λιποθυµικές κρίσεις αυτό πιθανό να οφείλεται σε ανάστροφο παραµένοντα αρτηριακό πόρο (reverse PDA). Μερικοί από τους ασθενείς σκύλους και γάτες, είναι πιθανό να µην εµφανίσουν κλινικά συµπτώµατα, αλλά η ύπαρξη καρδιακού φυσήµατος είναι αντιληπτή στην κλινική εξέταση του νεαρού ζώου. Αν η κατάσταση δεν αντιµετωπιστεί τότε τα κλινικά συµπτώµατα της νόσου εµφανίζονται γύρω στην ηλικία του ενός έτους.

Η Διάγνωση Βασίζεται στην κλινική εξέταση, στο ηλεκτροκαρδιογράφηµα, στην ακτινολογική και υπερηχοτοµογραφική εξέταση.

Πρόγνωση Η µακροχρόνια πρόγνωση για σκύλους και γάτες που χειρουργούνται είναι από πολύ καλή έως άριστη.