ΛΟΒΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΛΟΒΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Η πιο συνήθης ένδειξη διενέργειας μίας Λοβεκτομής πνεύμονα είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Υπάρχουν όμως και σπανιότερες περιπτώσεις άλλων νοσημάτων που απαιτούν Λοβεκτομή όπως:
αποστήματα πνεύμονα ή άλλες κοιλοτηκές εξεργασίες μη κακοήθους αιτιολογίας.

Τα είδη των λοβεκτομών πνεύμονα είναι τα ακόλουθα:

  • δεξιά άνω λοβεκτομή
  • δεξιά μέση λοβεκτομή
  • δεξιά κάτω λοβεκτομή
  • αριστερή άνω λοβεκτομή
  • αριστερή κάτω λοβεκτομή

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης μπορεί να απαιτηθεί η εξαίρεση δύο πνευμονικών λοβών και αυτό στη δεξιά πλευρά. Σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για διενέργεια Διλοβεκτομής.