Κάταγμα της κάτω γνάθου και ρήξη της υπερώας

Χειρουργική αποκατάσταση

Αδέσποτη γατούλα προσκομίστηκε στην κλινική μας μετά από τροχαίο με αυτοκίνητο.

 

Αρχικά σταθεροποιήθηκε από το σοκ και από τις εσωτερικές αιμορραγίες στον θώρακα

μετά από 48ωρη νοσηλεία στην εντατική μας.

 

Έπειτα αποκαταστάθηκε χειρουργικά από την εξειδικευμένη χειρουργική μας ομάδα το κάταγμα της κάτω γνάθου και η ρήξη της υπερώας.

 

Νοσηλεύθηκε για άλλες 48 ώρες  και επέστρεψε υγιέστατη στο περιβάλλον της.

Χειρουργική ομάδα: Δερμισιάδου ΕλευθερίαΚιόσης Γεώργιος, Αγγελή Ευαγγελία