Κάταγμα Σπονδυλικής Στήλης

“Φιόνα”, Κάταγμα σπονδυλικής στήλης

Η “Φιόνα”, γάτα θηλυκιά 4 ετών, έφυγε από το σπίτι για μερικές μέρες και όταν επέστρεψε εμφάνισε πάρεση οπισθίων άκρων και προσκομίστηκε στην κλινική μας. Στην ακτινογραφία διαγνώστηκε κάταγμα σπονδυλικής στήλης, μεταξύ 7ου και 8ου οσφυϊκού σπονδύλου. Προχωρήσαμε σε ανάταξη και οστεοσύνθεση με τοποθέτηση δύο ορθοπεδικών πλακών και 12 κοχλιών. Ήδη μερικές ώρες μετά από το χειρουργείο η Φιόνα είναι εμφανώς βελτιωμένη και φέρει βάρος φυσιολογικά στα οπίσθια άκρα.