Εκπυρήνωση οφθαλμού σε κουνέλι

Χειρουργείο εκπυρήνωσης οφθαλμού

Ο Richard, αρσενικό κουνέλι 4 ετών, προσκομίστηκε στην κλινική μας με ρήξη του αριστερού οφθαλμού μετά από τραυματισμό του στο παιχνίδι με την γατούλα που ζούνε μαζί.

 

Κλινικά ο Richard ήταν υγιέστατος, δυστυχώς όμως ο οφθαλμός του ήταν κατεστραμμένος.

 

Συστήθηκε εκπυρήνωση του κατεστραμμένου οφθαλμού και με την σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών προχωρήσαμε στην εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση εκυπρήνωσης οφθαλμού.

 

Ο Richard ανάρρωσε ταχύτατα μετά το χειρουργείο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Χειρουργική ομάδα: Δερμισιάδου ΕλευθερίαΚιόσης Γεώργιος, Αγγελή Ευαγγελία