ΠΑΡΑΜΕΝΟΝ ΔΕΞΙΟ ΑΟΡΤΙΚΟ ΤΟΞΟ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΝ ΔΕΞΙΟ ΑΟΡΤΙΚΟ ΤΟΞΟ

Το 4ο δεξιό αορτικό τόξο κατά την εμβρυϊκή ζωή, αντί να αποτελέσει τμήμα της υποκλείδιας αρτηρίας, παραμένει και μετατρέπεται σε αρτηριακό σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος αυτός σχηματίζει μαζί με την τραχεία ένα δακτύλιο, ο οποίος στραγγαλίζει τον οισοφάγο. Έτσι, δευτερογενώς επέρχεται διάταση του οισοφάγου κεφαλικά της βάσης της καρδιάς (με- γα-οισοφάγος) και η πρόκληση σχετικών συμπτωμά- των (π.χ. αναγωγές, οισοφαγοδυνία).


Η Διάγνωση Βασίζεται στην κλινική εξέταση, στο ηλεκτροκαρδιογράφηµα, στην ακτινολογική και υπερηχοτοµογραφική εξέταση.

Πρόγνωση Η µακροχρόνια πρόγνωση για σκύλους και γάτες που χειρουργούνται είναι από πολύ καλή έως άριστη.