Αμφοτερόπλευρη βουβωνική κρυψορχία

Σκύλος αρσενικός 1,5 ετών, με αμφοτερόπλευρη βουβωνική κρυψορχία προσκομίστηκε για ορχεκτομή – στείρωση στην κλινική μας.

 

Δείτε παρακάτω όλο το φωτογραφικό υλικό του χειρουργείου:

Χειρουργική ομάδα: Δερμισιάδου ΕλευθερίαΚιόσης Γεώργιος, Αγγελή Ευαγγελία