ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΘΥΜΩΜΑΤΟΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΘΥΜΩΜΑΤΟΣ​

Το θύμωμα αποτελεί το όγκο που αναπτύσσεται στο πρόσθιο μεσοθωράκιο και εξορμάται από τον θύμο αδένα. 

Η βιολογική συμπεριφορά του θυμώματος ποικίλλει από την καλοήθη (στα 3/4 των περιπτώσεων), κατά την οποία ο όγκος αναπτύσσεται αργά και πιέζει χωρίς όμως να διηθεί τα παρακείμενα όργανα, ως την κακοήθη (στο 1/4 των περιπτώσεων) που έχει την τάση να επεκτείνεται στα παρακείμενα όργανα και να μεθίσταται σε απόμακρες περιοχές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί και ο όγκος ανακαλύπτεται τυχαία κατά τη διάρκεια ακτινολογικού ελέγχου. 

Η θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική αφαίρεση του όγκου.